Elena Biry, Proje Yöneticisi
Acino Lisans Devri Departmanı, Avrupa pazarları iş odaklı fırsatlar

Günümüzde ilaç pazarında müşterilerimizin yüksek kaliteli ürünlere olan ihtiyaçları sürekli artış göstermektedir. Bu nedenle, Acino olarak yeni ruhsat dosyalarının alınması ve ortak geliştirme projelerine yönelik yatırım yaparken, aktif olarak uzun vadeli ilişkiler kurmak ve jenerik ürünleri birlikte geliştirmek için güvenilir ortaklar arıyoruz.

Sibylle Graf, Lisans Devri Sorumlu Başkanı, Acino Lisans Devri için yeni çağa ilişkin bakış

Kardiyovasküler, nöroloji, üroloji ve ağrı gibi endikasyonlarda eski moleküllerin yerini zamanla yeni jenerasyon moleküllerin alacağı bir dönüm noktasına gelmiş bulunmaktayız.

Günümüzde ilaç pazarında müşterilerimizin yüksek kaliteli ürünlere olan ihtiyaçları sürekli artış göstermektedir. Bu nedenle, Acino olarak yeni ruhsat dosyalarının alınması ve ortak geliştirme projelerine yönelik yatırım yaparken, aktif olarak uzun vadeli ilişkiler kurmak ve jenerik ürünleri birlikte geliştirmek için güvenilir ortaklar arıyoruz.

Yeni molekülleri zamanında ve yüksek hacimde üretmeyi, aynı zamanda biyoeşdeğerlik ve ruhsatlandırma çalışmalarını hızla tamamlamayı taahhüt ediyoruz. Bunların hepsi Acino’nun pazardaki güçlü varlığının ve ihale işindeki başarılı referanslarının yanı sıra son derece yetenekli ve çok fonksiyonlu ekiplerimizin desteği sayesinde.

Acino ile ortaklık kurmak ya da iş olanaklarını görüşmek isterseniz, lütfen ilgili birimlerimizle iletişime geçin. Sizinle çalışmak için sabırsızlanıyoruz.

Elena Biry
Proje Yöneticisi, Acino Lisans Devri Departmanı

Acino’da lisans devri köklü geçmişi olan bir uygulamadır. 2004 yılında Acino tarafından satın alınmadan önce de, Cimex jenerik ürünler geliştirir ve bunların lisanlarını Avrupalı müşterilere devrederdi. Geliştirilmesi zor moleküllere ve farmasötik formlara, mesela MUPS tabletleri gibi uzatılmış salım formlarının yanı sıra narkotik ürünlere özellikle odaklanılmıştı. Böylece Acino, yıllar içinde Avrupalı müşterilerle birlikte önemli başarılara imza attı ve 20 yıldan fazla bir süre boyunca onlara ürünler tedarik etti. Son yıllarda, ihale işi Avrupalı ortaklarımız için giderek daha fazla önem kazanmaya başladı ve Acino, ihalelerin çoğunluğunu kazanmalarında onları başarıyla destekledi.

Artık kardiyovasküler, nöroloji, üroloji ve ağrı gibi tedavi alanlarında eski moleküllerin yerini yavaş yavaş yeni nesil moleküllerin almasının gerektiği bir dönüm noktasına geldik. İlaç sektörünün geleceğinde büyük rol oynayacağı için kanser gibi yeni tedavi alanları da dikkate alınmalıdır. Yeni terapötik alanlara yönelik bu genişleme, dış destekle, ya Avrupa dışındaki bölgelerden dosya alımı yoluyla ya da Acino’nun tavizsiz kalite standartlarına uygun Hindistan’da geliştirme süreçleriyle gerçekleşecektir.

Bu ürünleri İsviçre, Liesberg’deki üretim tesislerimize nakletmeyi ve daha sonra İsviçre ya da Estonya’da ambalajlayarak AB pazarındaki ihtiyacı karşılamak amacıyla arz etmeyi hedefliyoruz.

Hali hazırda yeni jenerik ilaçların geliştirilmesine yatırım yaptığımız için, ortak geliştirme ile ilgilenen veya moleküllerini bize sunan tüm şirketleri doğrudan bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz. Küresel bir dünyada ortaklarla işbirliği kesinlikle her iki taraf için de başarının kilit unsurlarından biridir.

Patent koruma sürelerinin dolması dikkate alınarak, bu tür projeleri ortaklarımızla birlikte zamanında sonuçlandırmak için, kurum içi tüm kilit departmanların (örn. üretim, paketleme, kalite güvencesi, ruhsat, hukuk) katılımıyla yakın bir proje yönetimi ve desteği gerektirir.

Taze fikirler sunan, sosyal medyada farklılık yaratan, hizmet odaklı ve proaktif tutum sergileyen dinamik ve motive Lisans Devri ekibimizle gurur duyuyorum. Böyle bir ekiple çalışmaktan, dahası Acino’ya ve müşterilerimize yarar sağlayacak projeler sunmaktan gerçekten keyif alıyorum.

Sibylle Graf
Lisans Devri Sorumlu Başkanı

Önemli Noktalar

 • 30+Ülke
 • 280Ruhsat
 • Ülke
 • Ruhsat

İlaç sektöründeki küresel ortaklarımız için inovatif jenerikler

Acino, gelişmiş ilaç salım sistemlerine sahip yüksek kaliteli jenerik ürünler arz eden İsviçre merkezli bir şirkettir. Onkoloji, Üroloji ve Ağrı alanındaki ürün portföyümüzü genişletmeye yönelik uzun vadeli stratejimiz kapsamında, özellikle narkotiklere ve uzatılmış salımlı formülasyonlara odaklanmaktayız. Ürünlerimiz İsviçre’de Basel bölgesindeki tesislerimizde üretilmekte, İsviçre ya da Estonya’da ambalajlanmaktadır. Münferit durumlarda, üretim, yüksek kalite standartlarımıza uygun olarak seçilmiş ortak şirketlere yaptırılmaktadır.

İsviçre şirketinden yüksek kalitede farmasötik ürünler
Acino, çok uluslu şirketlerden yerel oyunculara kadar şirket içinde geliştirilen lisanslama dosyalarının Avrupalı müşterilere devrinde uzun bir geçmişe sahiptir. Global müşterilerimize IP, pazar analizi, ruhsatlandırma desteği, yasal bilgi birikimi ve verimli tedarik zinciri ile ilgili tam entegre hizmetler sunulmaktadır.

Her şey tek kaynaktan, bizden
Gerekirse, EU seri serbest bırakma faaliyeti, Estonya veya Almanya’daki tesislerimiz tarafından gerçekleştirilebilir. Kasım 2018’den itibaren agregasyon dahil serilalizasyon mümkündür ve tüm ürünlerimizin dünya çapında izlenmesine yardımcı olur, böylece hastaların yararı gözetilerek, ilaçlarda sahtecilik önlenmektedir.

Bizi Arayın

Başlıca fonksiyonlar

Acino, tam entegre hizmetler sunar. İster tercihiniz tüm hizmet zinciri olsun, isterse bireysel ihtiyaçlarınız olsun, her müşterinin bizden haklı olarak bekleyebileceği en yüksek kalitede iş sunuyoruz.

Hukuk, Uyum ve IP deneyimi

Acino Hukuk ekibimiz; lisans anlaşmaları, tedarik sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, satın almalar ve birleşmeler ve daha fazlası dahil olmak üzere her türlü ticari işleme destek vermektedir.

Uyum ekibimiz, Acino’daki tüm faaliyetlerin yüksek etik standartlara uygun yürütülmesini temin eder.

Son olarak, IP ekibimiz, dünya genelinde tüm farma ürünlerinin Fikri Mülkiyet hakları üzerine önerilerde bulunmaktadır.

Kalite güvencesi

Bir İsviçre şirketi olarak Kalite, DNA’mızın bir parçasıdır ve hastalarımız için yüksek kaliteli ürünler sağlamak başlıca motivasyonumuzdur. Acino, yürürlükteki tüm yasalara, cGMP’ler uyarınca yönergelere ve ürünlerimizin güvenliliğini, etkililiğini ve kalitesini sağlayan geçerli normlara uymayı taahhüt eder.

Acino kalite standartları, sadece Swissmedic ve EU GMP standartlarına değil, faaliyet gösterdiğimiz tüm uluslararası pazarlardaki yasalara uygun davranmayı taahhüt eder.

Ürünlerimizin kalitesi, güvenliliği ve etkililiği ile ilgili tüm gerekli hususlar Kalite El Kitabı, Kalite Direktifleri ve Standart Çalışma Kuralları gibi bir dizi kurumsal ve yerel belgeye uygun olarak yönetilmektedir.

Ruhsatlandırma

Ruhsat departmanımız, yeni moleküllerin yanı sıra, devam etmekte olan DCP’ler, MRP’ler veya ulusal programlara ilişkin ruhsatlandırma stratejilerinin belirlenmesinde köklü bir deneyime sahiptir. Yaşam döngüleri boyunca ürünlerin idamesi yasal yönetmelikler açısından departmanın en önemli görevidir.

Üretim

Oral katı dozaj formları için sınıfının en iyisi ilaç salım çözümleri.

İmkan ve yeteneklerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Liesberg sitemizi sanal olarak ziyaret edin.

Ambalajlama

Çok çeşitli ambalaj seçenekleri sunuyoruz:

 • Bulk
 • Folyolu blister (PP, Aclar, çocuk korumalı folyo vb.)
 • Alu-Alu strip ambalaj
 • Saşe
 • Şişe

Aesch’deki (İsviçre) oral ilaçlar lojistik tesisimiz en yeni teknolojilere sahip ambalajlama hatlarıyla ve 8000 palet kapasiteli raflara sahip otomatik yükleme deposuyla donatılmıştır.

İsviçre’de ve Estonya’daki iki ambalajlama tesisimiz, seri halde ve tahrif edilmemiş ambalajlı ürünleri dünya genelindeki müşterilerimize tedarik edebilme kapasitesine sahiptir.

Tedarik Zinciri

Çok çeşitli ambalaj boyutları, ülke spesifik etiketleme ve farklı dillerde hasta bilgilendirme ile tedarik zincirini yönetmek, deneyimli ekibimiz için köklü bir lojistik görevidir. Bu hizmetleri müşterilerimize alışılagelmiş ve tartışmasız bir kalitede sunuyoruz ki bu da işimizin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Tedarik zincirimizi emanet ettiğimiz çalışkan ekibimiz, dünyanın dört bir yanına hava, deniz veya kara yoluyla ürün sevkiyatında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Gerek nakliyede (örn. soğuk zincirle) gerekse gümrüklerde müşterilerimize ürünleri sorunsuz teslim etmek için güvenilir nakliye acenteleri ile birlikte çalışarak zamanında teslimat sağlıyoruz.

Narkotik maddelerin nakliyesinin idaresi ve söz konusu maddelerin ihracına ilişkin tüm gerekli izinlerin alınması uzun yıllardır müşterilerimizle yakın işbirliği içinde yürüttüğümüz rutin bir iştir.

İhaleler - Birlikte kazanalım

Bazı ülkelerde (özellikle Almanya, Hollanda ve Yeni Zelanda) sağlık sigortası şirketleri ilaç ihtiyaçlarını ihale anlaşmalarıyla güvence altına almaktadır. Acino bu zorlu işte, yüksek kapasitelerle ve rekabetçi fiyatlarla çalışan güçlü bir oyuncudur.

Siz değerli ortaklarımızı ihalelerde teklif verirken sürekli olarak destekliyoruz. Bizim inancımız, güçlü rekabete rağmen ihaleyi kazanmak için arz ve fiyatlandırma konularını birlikte görüşmektir. Ayrıca, gerekli belgelerin hazırlanmasına yardımcı olmaktayız; dahası, etkili tedarik zincirimiz, sağlık sigortası şirketleriyle yapılan sözleşmeleri yerine getirmek ve cezalardan kaçınmak için ürünlerin zamanında hazır olmasını sağlamaktadır.

Ürünler

İlgili terapötik alanlarda gelecek ürün hattının (pipeline) sürekli işlemesini garantilemek için, dünya genelindeki tanınmış ortaklarımızla Acino’nun yönlendirmesi ve yüksek kalite standartlarına uygun olarak yeni ürünler geliştiriyor ve bunları olabildiğince kısa sürede ürün yelpazemize ekliyoruz.

Ek olarak, Avrupa dışındaki bölgelerden alınan lisanslar ve ürünler, ortaklarımızın lisans devri amaçlarına uygun olarak Avrupa gereksinimlerine uyarlanmaktadır.

Halihazırda pazarda ya da ruhsat aşamasında olan aşağıdaki ürünler lisans devri için uygundurlar:

Etkin Madde Farmasötik Form Dozaj Formu Endikasyon
Alfuzosin Retard tablet 5 / 10 mg Üroloji
Amlodipin Tablet 5 / 10 mg Kardiyovasküler sistem
Klopidogrel Film tablet 75 mg Antitrombotik ajan
Deferasiroks (YENİ)
Film kaplı tablet 90/180/360 mg Kronik demir yüklenmesi hastalığı
Doksazosin Retard tablet 4 / 8 mg Kardiyovasküler sistem
Hidromorfon
Retard kapsül 2/4/8/16/24 mg Analjezikler
İtrakonazol Kapsül 100 mg Antimikotik
Lenalidomid (YENİ)
Kapsül 2.5/5/7.5/10/15/20/25 mg Kanser (multipl miyelom)
Levodopa/Karbidopa
Retard tablet 100/25; 200/50 mg Merkezi sinir sistemi
Metoprolol Süksinat Günde tek doz retard tablet 23.75 / 47.5 / 95 / 190 mg Kardiyovasküler sistem
Metoprolol Tartarat
Retard tablet 50/100/200 mg Kardiyovasküler sistem
Oksikodon/Nalokson
Retard tablet 5/2.5;10/5;20/10;40/20 mg Analjezikler
Oksikodon Retard tablet 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 80 mg Analjezikler

Patent korumasına tabi ürünler, yürürlükteki patent yasalarına göre sunulmaktadır. Geçerli patentlerin geçerlilik süresi sona ermeden önce, patentlerin geçerli olduğu ülkelere satış yapılması öngörülmemektedir.

Ürün Listesini İndirin

Bize Ulaşın - Lisans Devrini Konuşalım

Privacy Settings saved!
Analitik Çerezler

Web sitemizdeki trafiği analiz etmemize yardımcı olmak için Google Analytics çerezlerine izin vermenizi isteyebiliriz.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Reddetmek
Kabul etmek